Przemysł Samochodowy

W przemyśle samochodowym Druk 3D ewoluował z narzędzia dla prototypowni do technologii używanej w linii produkcyjnej.

Możesz usprawnić Twoją linię produkcyjną zmniejszając koszt inwestycji oraz części, redukując wagę urządzeń produkcyjnych a także przyśpieszając wdrażanie rozwiązań. To wszystko dzięki Drukowanym 3D narzędziom, przyrządom i urządzeniom produkcyjnym oraz pomocniczym.

 

Prototypowanie

Skróć czas oraz koszty projektowania.

 

Produkcja oprzyrządowania

Przyśpiesz montaż oraz maksymalizuj wydajność

 

Części produkcyjne

Lekkie części w finalnym produkcie.