„MISJA”

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. (Infinitech 3D) zostało powołane przez Agencję Rozwoju Przemysłu do pomocy przedsiębiorstwom w rozwijaniu i wdrażaniu nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania. Klienci RCIT osiągają wymierne korzyści w relacji do tradycyjnych rozwiązań. Nowe technologie pozwalają utrzymać konkurencyjność w warunkach szybkiego postępu naukowo-technicznego w gospodarce światowej. Bazą dla tych działań jest posiadany i rozwijany park maszynowy oparty na urządzeniach dla obróbki ubytkowej (CNC) i przyrostowej (Druk 3D).
„INFINITECH”

Infinitech 3D jest marką stworzoną dla naszych produktów oferowanych klientom i łatwym narzędziem do komunikowania naszej tożsamości. Używamy technologii druku 3D i towarzyszących jej technik obróbczych dla usuwania barier tworzonych przez tradycyjne rozwiązania w realizacji innowacyjnych idei biznesowych.


RCIT stale rozwija technologie wykorzystujące przyrostowe metody wytwarzania (druk 3D). Obok bezpośredniego wytwarzania detali w tych technologiach (z metali, żywic, ceramiki i twardego plastiku) dostarczamy rozwiązania hybrydowe, w których w druku 3D powstają modele dla odlewnictwa i wkładki oraz rdzenie dla formowania metodą wtryskową i kokilową metali oraz plastików. Wspieramy nowe przedsięwzięcia biznesowe dostarczając jednostkowych, prototypowych detali i modeli o definiowanej funkcjonalności, a także oferując pomostowe i niskoseryjne techniki wytwarzania.


„WIZJA”

RCIiT będzie źródłem innowacyjnych rozwiązań i wiedzy o nich dla przedsiębiorców i specjalistów w dziedzinie projektowania i wytwarzania. Praktycznymi sukcesami w komercjalizowaniu innowacji zamierza legitymizować swoją ekspertyzę przekazywaną w formie doradztwa i edukacji realizowanych w partnerstwie z uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi.


Partnerzy w pracach badawczo-rozwojowych

 Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 Ortholigaments
 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Dzięki naszym partnerom rozwijamy produkty o unikalnej wartości potwierdzonej na drodze zgłoszeń patentowych i ochrony wzorów użytkowych. Lista naszych partnerów będzie nadal rozwijana.