O nas

RCIT – jest przedsięwzięciem powołanym do krzewienia zasad projektowania i zastosowań nowoczesnych technologii wytwarzania w gospodarce

 Infinitech3D – to marka pod którą RCIT oferuje swoje produkty klientom.

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. (RCIT) - jest odpowiedzią na potrzebę ożywienia polskiej gospodarki poprzez wzrost jej konkurencyjności w wyniku zwiększonego dostępu przedsiębiorców do innowacyjnych technologii. Projekt powstał z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), a jego realizacja wiąże się z działaniami na rzecz zwiększenia efektywności transferu technologii i przepływu wiedzy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem.

 

RCIT jest projektem integrującym działania instytucji reprezentujących władze samorządowe, środowisko naukowe, przedsiębiorców oraz instytucji społecznych zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości. Działania RCIT opierają się na partnerstwie podmiotów zainteresowanych sukcesem przedsięwzięcia, a w realizację projektu angażuje się wielu partnerów.

 

Projekt RCIT składa się z dwóch komponentów: doradczego i inwestycyjnego.

 

Komponent doradczy skierowany jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców, którym oferowane są usługi konsultingowe, związane z poszukiwaniem nowych technologii, partnerów biznesowych, źródeł finansowania itp.

 

Projekt służy również aktywnemu wspieraniu procesu komercjalizacji rozwiązań wywodzących się z instytucji naukowych. W ramach tego komponentu RCIT podejmuje inicjatywy aktywizujące indywidualnych wynalazców i organizacje przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych, kooperacyjnych i klastrowych.

 

Komponent inwestycyjny stanowiący wsparcie infrastrukturalne dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swoją działalność wytwórczą i usługową, a jednocześnie korzystać z oferty doradczej.

 

 

Infinitech3D jest marką spółki Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii.

 

Unikatowość marki opiera się na kompleksowości usług. Pod jednym dachem operujemy technologią przyrostową (druk 3D) oraz ubytkową (toczenie, skrawanie), a ponadto oferujemy usługi skanowania, projektowania czy modelowania.

 

Dysponujemy środkami technicznymi i infrastrukturą, które w pełnym zakresie umożliwiają wytwarzanie produktów. Pozwala to na poprowadzenie Klienta od koncepcji produktu, poprzez konstrukcję narzędzi, wykonanie prototypów, aż do jej kompletnej realizacji.