Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw


Zespół projektowy opracował proces polegający na regeneracji części oraz nanoszeniu pokryć ochronnych za pomocą technologii LDT z wykorzystaniem w pełni zautomatyzowanych 5 osi.

Metoda napawania przy użyciu drukarki 3D zachowuje precyzję wykonania, oraz pozwala tworzyć:

• materiały gradientowe o niskiej porowatości,
• silne połączenia z materiałem rodzimym,
• w pełni zautomatyzowany proces technologiczny,
• minimalną strefę wpływu ciepła, w pełni powtarzalny i stabilny proces napawania,
• skomplikowane i trudne, niemożliwe do regeneracji nanoszenie pokryć na zużyte komponenty dotychczasowymi metodami napraw nakładania warstw ochronnych.

Źródłem tych możliwości jest 5-cio osiowa symultaniczna drukarka w technologii LDT - RPMI 557 ze stołem o dużej powierzchni roboczej - 1500mm x 1500mm x 2100 mm, system projektowania i zarządzania jakością, swoboda napawania skomplikowanych powierzchni oraz kontrolowanie i monitorowanie procesu.

Nasze doświadczenie jest rezultatem własnych prac badawczych, a także prototypowania w pełni funkcjonalnych modeli z wczesnymi użytkownikami technologii w zakresie regeneracji części jak również nanoszenia pokryć ochronnych.