Druk 3D

Produkcja metodą przyrostową, popularnie nazywana Drukiem 3D pozwala na szybkie wytwarzanie fizycznych modeli produktów lub ich części składowych oraz prototypów funkcjonalnych, technicznych i wizualnych w oparciu o wirtualną dokumentację CAD w znacznie krótszym czasie, a niekiedy taniej niż przy użyciu tradycyjnych metod wytwarzania. 

Oprócz wytwarzania nowych detali istotnym elementem naszych usług jest możliwość naprawy skomplikowanych i kosztownych w wytworzeniu części, na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą skanera oraz maszyny pomiarowej, jesteśmy w stanie naprawić uszkodzone części znacznie szybciej i taniej niżeli wyniosłoby ich ponowne wytworzenie. 

SLA (Stereolitography)

Polega na stopniowym obrysowywaniu kolejnych przekrojów poziomych drukowanej części za pomocą lasera na sukcesywnie zanurzanej platformie w komorze z fotoczułym polimerem. Jest to jedyna technologia, której budulec w komorze jest formie płynnej.

Zalety: SLA to jedna z najdokładniejszych technologii, cechuje się nienagannym i niespotykanym przy innych technologiach wykończeniem powierzchni. Przy użyciu tej technologiimożna produkować detale o bardzo skomplikowanej geometrii. 

Materiał: Światło utwardzalne żywice. Dostępna jest szeroka, stale powiększająca się gama materiałów. 

SLS (Selective Laser Sintering)

W technologii SLS tworzone są detale poprzez nanoszenie warstw proszku poliamidowego i selektywne ich spiekanie przy pomocy lasera tworząc warstwa po warstwie pożądany detal. Zaletą tej technologii jest brak podpór stosowanych przy wydruku (niespieczony proszek podtrzymuje wydruki) dzięki czemu nie jest potrzebny tak skomplikowany post-proces jak w przypadku wydruków z podporami. Z tej samej przyczyny przy użyciu technologii SLS można wytwarzać części ruchome.  Detale uzyskiwane w wyniku produkcji na maszynie operującej tą technologią wyróżniają się ogromną wytrzymałością. 

Materiał : Proces ten pozwala na produkcję w bardzo szerokiej gamie materiałów. Stosowane są tutaj proszki polimerów. 

Zastosowanie : Przy użyciu technologii SLS możemy wytwarzać, prototypy poddawane testom mechanicznym, prototypy ruchome, skomplikowane geometrie, zaczepy i montaże.

SLM (Selective Laser Melting)

SLM jest procesem, w którym energia termalna łączy (poprzez topienie) wybrane fragmenty złoża proszku tworząc warstwa po warstwie pożądany detal.

W praktyce technologie ta jest zastępstwem dla odlewu. Dzięki bezpośredniemu budowaniu części na podstawie danych CAD 3D możliwe jest znaczne skrócenie czasu produkcji i uniknięcie modelowania pośredniego, które generuje niedokładności wymiarowe. Ponadto technologia SLM pozwala na budowanie skomplikowanych filigranowych struktur przestrzennych, które nie są możliwe do uzyskania metodami odlewniczymi i ubytkowymi.

Materiał : Proces ten pozwala na produkcję w bardzo szerokiej gamie metali. 

Zastosowanie: Charakterystyka technologii SLM pozwala na prototypowanie części metalowych, krótkoseryjną produkcję narzędzi do form wtryskowych z konformalnymi kanałami chłodzącymi. Jak również produkcje skomplikowanych implantów medycznych ze stopów tytanu, produkcje implantów i części stomatologicznych ze stopów kobalt chrom oraz produkcje wysoko temperaturowych części do silników lotniczych ze stopów niklu i wiele innych.

 

DLD (Direct Laser Deposition)

Technologia : W tym procesie skoncentrowana energia termalna topi oraz łączy materiał w chwili jego ekstrakcji w ogniskowej lasera. Jedną z większych zalet tej technologii jest możliwość zbudowania jednego elementu z wielu materiałów bez przerywania całego procesu. Cały proces zachodzi w pełnym środowisku argonowym co daje nam doskonałą czystość detalu. Maszyny korzystające z technologii DLD, którymi dysponujemy, cechują się dużą przestrzenią roboczą (mogą powstać detale nawet do 2 metrów wysokości!)

Technologia DLD ma na celu dać odpowiedź na następujące potrzeby rynku: Zmniejszenie odpadów produkcyjnych, redukcja kosztów narzędzi, naprawa części, które są kosztowne i trudne do zastąpienia.

Materiał : Stopy metali w postaci proszków. Dostępnych jest wiele stopów od Aluminium aż po Tytan.