Projektowanie i modelowanie

Wytwarzanie metodą przyrostową otwiera przed nami nowe możliwości projektowe. Konstrukcje,które jeszcze nie tak dawno były porzucane z powodu braku możliwości wykonania ich dostępnymi metodami mogą znów wrócić do łask. 

Biuro CAD składa się ze specjalistów technologów, operatorów CAD, skanera 3D i metrologów.

Dzięki bogatemu i różnorodnemu doświadczeniu pochodzącemu z różnych dziedzin przemysłu jesteśmy w stanie oferować szereg usług związanych z projektowaniem, doradztwem przy wykonalności elementów i kontrolą jakościową elementów po produkcji.

Biuro CAD wyposażone jest w najnowocześniejszy dostępny sprzęt - stacje CADowskie, oprogramowanie, skaner 3D, maszyna współrzędnościowa, narzędzia pomiarowe.

Biuro CAD oferuje usługi:

- Projektowania części i urządzeń od prototypu do uzyskania gotowego projektu wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji płaskiej przy pomocy systemu Solid Works Premium

- Przeprojektowywania i doradztwa w projektowaniu  części z uwzględnieniem produkcji w technologii druku 3D

- Wykonywania obliczeń wytrzymałościowych części i optymalizacji ich projektu pod kątem obciążeń.

- Wspomagania procesu produkcji przy zastosowaniu technologii hybrydowej (druk 3D połączony z obróbką CNC).

- Projektowania i przeprojektowywania  modeli nietechnicznych/artystycznych/designerskich przy pomocy systemu Rhino

- Obróbki i naprawy modeli bryłowych i powierzchniowych 3D w przygotowaniu ich do produkcji w technologii druku 3D (SolidWorks i Delcam PowerShape)

- Wykonywania skanów 3D z obiektów rzeczywistych przy pomocy skanera 3D Aicon StereoScan Neo R8 o dokładności odwzorowania cechy do 14 mikrometrów.

- Budowy modeli parametrycznych 3D i dokumentacji technicznej na podstawie uzyskanych skanów 3D (reverse engineering)

- Wykonywania raportów porównawczych modeli nominalnych z uzyskanymi skanami 3D i ustalania na tej podstawie odchyłek/zużycia elementu rzeczywistego.

- Wykonywania pomiarów części rzeczywistych za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej Aberlink Azimuth o polu pomiarowym X/Y/Z - 1200/2000/1000 mm i sporządzania raportów pomiarowych o dokładności 3,3 mikrometra (przy pomiarze 100mm).